Tahsin Kurt ve Talebeleri’nin “Sadırdan Satıra” isimli Hat(Talik) sergisi 1-15 Ekim 2018 tarihinde Ankara Sanat Galerisinde değerli sanatsevelerle buluşacaktır.

SADIRDAN SATIRA

İman gibi Din gibi ahlakî değerler, yüksek heyecanlar, milli zevkler,insandaki duygu ve hisler, ruh dünyamızı meydana getirirler. Sanat bu hislerin açığa çıkmış harika şekilleridir. Bu şekiller insanı gerçek ve mutlak güzelliğe götürür. İşte mutlak güzellik sahibi olan Allah’ı (c.c.) memnun ve onun rızasını gaye edinen Müslümanlar onun kelamı olan Kur’anı isimlerini ve Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimizin sözlerini yazmaya gayret etmişlerdir. Bu vecd ile nice nadide eserler ortaya koymuşlar.

Kuran harflerine hürmet etmek, yazmak İman ve Din gibi yüksek değerlerden meydana gelmektedir. Bu duyguları dinamik tutmakta İslam üzere olmakla olur. Bu hususta Hz. Ali (r.a) şöyle demiştir. ‘’Hat hocanın taliminde gizlidir. Kıvamı olgunlaşması çok yazmakla, Devamı ise İslam Dini üzere olmakla olur.’’ Biz hattatların bu uğurda eser üretmek talebe yetiştirmek, asli gayelerimizden olmalıdır

Günümüzün sergileme teknikleriyle ziyaretçileri buluşturan Hüsn-i Hat sergilerinin amacı, Ecdadın ilmek ilmek mikron mikron işleyip yüce hislerle meydana getirdikleri o muhteşem kültür mirasını, günümüzün insanlarına tanıtmak ve geçmişle, gelecek nesiller arsında köprü kurmaktır. Hat hayranlık uyandıran bir sanattır. Zerafetiyle , ihtişamıyla, azametiyle, yüceliğiyle, güzel sanatlar arasında önemli bir yer almıştır. Avrupa’nın bu gün modern resim anlayışıyla varmak istediği seviyeye, Müslümanlar Hat sanatıyla asırlar önce varmışlardır.

Hat sanatı Aklam-ı sitte adıyla altı çeşit ana hat gurubuna ayrılır. Bu altı çeşit hat gurubuna Ta’lik hattı da dahil edilmiştir. Ta’lik hattı, İran ta’lik üslûbu ve Türk ta’lik üslûbu diye ikiye ayrılır. Müslüman Türkler 1600 – 1800 yılları arasında İran üslûbunu kullanmışlardır. 1800 ve daha sonrası ise Türk ta’likinin mucidi olan Yesarizade Mustafa İzzet efendin yolunu takip ederek Türk ta’likini yazmışlardır. Sergimizde bulunan hat eserleri Türk Ta’lik üslûbu tarzında yazılmışlardır.

Sergimizin açılmasında emeği geçen Ankara Sanat Galerisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür eder sanat hizmetlerinin devamını dilerim.
– Hattat Tahsin Kurt

TAHSİN KURT (VAN, 1965 )

Lise mezunu olup Hayrat Neşriyat Matbaa Tesislerinde çalışarak emekli olmuştur. 1987 yılında Prof. Dr. Ali Alparslan Hoca’dan Nesh Ta’lik Hattı’ndan ders almaya başlamıştır.

Azim ve gayretle düzenli bir çalışmadan sonra 1991 yılında Nesh Ta’lik Hattı’ndan icazet almaya biiznillah muvaffak olmuştur. 1994’de Hattat Hüseyin Kutlu Hoca’dan Sülüs dersi almaya başlamıştır. 2001 yılında Sülüs Hattı’ndan da icazet almaya muvaffak olmuştur.

İslam Tarih, Sanat Ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)’ nin 1997’de düzenlemiş olduğu uluslararası Hüsn-i Hatt yarışmasında Nesh Ta’lik ve Celi Ta’lik dallarında mansiyon ödülüne layık görülmüştür. 1999 ve 2001 yıllarında Kültür bakanlığının düzenlemiş olduğu Devlet Hüsn-i Hatt yarışmalarında Ta’lik dalında Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.

2005 Albaraka Türk Hatt yarışmasında Celi Ta’lik dalında 1.’lik ödülüne ve yine 2008 Albaraka Türk Hatt yarışmasında Celi Ta’lik dalında 2.lik ödülüne layık görülmüştür. Çeşitli karma sergilere katılan Hattat; özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Halen Hatt çalışmalarına devam etmektedir.

Eklenecektir.

Ankara Sanat Galerisi & Müzayedecilik Evi | Ankara Sanat Galerisi & Müzayedecilik Evi | Ankara Sanat Galerisi & Müzayedecilik Evi

Eklenecektir.

3D SANAL MEKAN TURU

ESERLER