2018-2019 sanat etkinlikeri kapsamında düzenlenecek, “Su Medeniyetinden Yansıyanlar-2” adlı sergimizin açılışında bulunmanızdan onur duyarız.

Ebru sanat tarihimizin belki de en önemli ustası, merhum Necmeddin Okyay anısına…
Türk İslam sanatlarının en önemli şubelerinden biri olan ebru sanatının bu günkü seviyesine ulaşma- sı, Necmeddin Okyay gibi şahsiyetlerin gayretleriyle sebebiyledir. Ebru sanatında ilk defa “hatib” ebrusu- nu yapan Hatib Mehmet Efendi ve ondan yaklaşık 200 sene sonra çiçekli ve akkase ebruları çok başarılı bir biçimde yapabilen Necmeddin Okyay gibi ustalar olmasa belki de bugün, ebru bir “meslek” kıvamın- da yapılıyor olacaktı. Bu sebeple, onun anısına sergi düzenleme mutluluğuna erdiğimiz kıymetli ustamız Necmeddin Okyay’a Allah’tan (CC.) rahmet diliyoruz…
Bilindiği üzere Osmanlı medeniyetinin bir diğer adı da “su medeniyetidir.” Hayat kaynağı olan su aynı zamanda, rengârenk çiçeklerin açtığı, ebru sanatının da temelidir. Bu sebeple sergimizin adı “Su Medeniye- tinden Yansıyanlar” olarak belirlenmiştir.
Teşekkür
Bu sergi aslen “kişisel” bir ebru sergisi olsa da, bünyesinde barındırdığı, hüsn·i hat, tezhib, minyatür ve resim unsurları sebebiyle, bir Türk İslam sanatları sergisi haline gelmiştir.
Ebru sanatının diğer sanatlarla birlikte kullanıl- ması aşina olduğumuz bir durumdur ancak, bu sergi- deki farklı yorumlar ve tasarımlar, izleyenlere alışıl- madık bir bakış açısı sunmaktadır. Kimi zaman ana unsur olan ebru, bazen celi bir hüsn·i hat levhasının kenarındaki süs, bazen klasik bir tezhib’in arkasında- ki “girdap”, bazen “modern” bir divani karalamanın rengarenk arka planı, bazen de bir rüya içindeki sa- lıncağın bağlandığı bulutumsu desen olarak karşımı- za çıkmaktadır.
Bu sergideki eserleri beraber oluşturma mutlu- luğunu yaşadığımız, kıymetli sanatçılar, Seyit Ahmet Bursalı, Selma Kalkan, Sait Abuzeroğlu, Ömer Şen, Hanifi Dursun, Cemali Gündoğdu, Yasin Urhan, Kamu- ran Çınar, Aziz Kabadayı, Büşra İnce ve Cihat İnce’ye, son olarak da, sergimizi 2. kez sanatseverlerle buluş- turmamıza imkan sağlayan Ankara Sanat Galerisi ve T.C. Kültür Turizm Bakanlığına şükranlarımızı sunarız.
Fatih Yeşil · 2019

Ankara Sanat Galerisi & Müzayedecilik Evi | Ankara Sanat Galerisi & Müzayedecilik Evi | Ankara Sanat Galerisi & Müzayedecilik Evi

3D SANAL MEKAN TURU

ESERLER