Genellikle el yazması kitaplarda bulunan ince ayrıntılarla işlenmiş, küçük boyutlu resimlere ve bu sanata verilen addır. İslam sanatında Minyatüre “Tasvir”, minyatür sanatçısına da “Musavvir” veya “Nakkaş” adı verilmiştir. Metni açıklamak amacıyla kitap sayfalarına veya bir albüm içine toplanmak için tek yaprak halinde suluboya, altın ve gümüş yaldızla yapılan minyatürler, ışık-gölge tekniği derinlik duygusu kazandırılan küçük boyutlu resimlerdir.

Minyatürlerle süslenmiş kitaplara ilk olarak eski Mısır’da rastlanır. Orta Asya’nın Turfan ve Kuça gibi eski Türk şehirlerinde yapılan Arkeolojik araştırmalar, M.Ö. asırlara ait minyatürlü bazı el yazmaları ortaya çıkarmıştır. Selçuklu Minyatürleri, Selçuklu Türklerinin İran’dan Mezopotamya, Suriye ve Anadolu’ya yayılması ilk Türk-İslam minyatür üslubu doğmuştur. Bu döneme ait örneklerin bir kısmı hala Topkapı sarayındadır. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni dönemleri minyatür Sanatı açısından özel önem arz etmektedir.

Minyatür Sanatı; Savaş sahnelerinden, diplomatik kabullere, gündelik hayattan şehir siluetlerine kadar yapılan tasvirlerle adeta bir görsel tarih oluştururlar.

Eserleri günümüze kadar ulaşan ustalardan bazıları Sinan Bey, Matrakçı Nasuh, Nigâri, Nakkaş Osman, Seyyid Lokman, Nakkaş Hasan, Talikzade Subhi Çelebi, Nadiri, Levni, Abdullah Buhari ‘dir.

MİNYATÜR SANATINDAN ÖRNEKLER