Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi 2019-2020 sanat sezonunu, Albaraka Sanat’ın uluslararası yarışma ödüllü eser seçkisinden oluşan “Kalemin Bereketi” adlı sergisi ile açıyor.

Geçmişten bugüne bozulmadan ve sürekli gelişerek yıllara meydan okuyan hat sanatı, şüphesiz en meşhur geleneksel san’atlarımızdan. Bu sanatın yayılmasına katkıda bulunan değerli
isimlerle geçmişten bugüne, gelişim zincirinin halkası olmaktan mutluyuz. Hat sanatı, sadece güzel yazı yazma sanatı değildir. Her hat eseri, gören kişide estetik hazzın yanı sıra geniş maneviyat âfâkı açar. İbda edilen eserin taşıdığı semavi boyut, manevi muhtevası düşünüldüğünde derûnî âlemlere yelken açar. Hattın, müzeyyen bir nakış gibi ruhu okşayan kavislerle, tabii ve fıtrî bir akışla yazılabilmesi, arınmış, duru bir kalbe sahibliği gerektirir. Böyle sâfiyâne bir anlayış ile hizmetin bereketi olan bu sanat, asırlar boyunca taliblerine ücretsiz öğretilmiştir. Araya maddiyat sokulmamış ve her hattat, bu yoldaki talim hizmetini, sanatının zekâtı bilmiştir. Bu itibarla, hangi sahada olursa olsun, İslamî âdâba uygun bütün sanatlar, tasavvufî muhitlerden
de daima teşvik ve himaye görmüştür. Tefekkür ve gönül dünyasının derinliklerine nüfûz eden nice güzel sanat, beslendiği kaynaktan aldığı değerler sayesinde, daha yüksek estetik seviyeye ve muhteva zenginliğine ulaşmıştır. Hat eserleri, sadece şekil ve yazıdan ibaret değil, aynı zamanda mesaj içeren eserlerdir. Anadolu topraklarını bir uçtan bir uca gezip hat eserlerini okursanız, Kur’an hafızı olursunuz. Sadece mezarları gezseniz, mezar taşlarında yazılı hatları okusanız, hadis deryasından nasibinizi alırsınız. Albaraka Türk olarak hat sanatını destekliyoruz; çünkü, sanatın evrensel dilini güçlendirmek ve yaymak en büyük amacımız. Biliyoruz ki kültür ve görüş çeşitliliği ne kadar artarsa ortaya çıkan eserden nasiplenenler de o denli değerli kazanımlar elde eder. 2005 yılından beri düzenlediğimiz Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışmaları bize bu anlamda çok şey öğretti. Her geçen yıl bu emsalsiz sanatın yaşaması, büyümesi ve gelişmesi için biz de kendimizi geliştiriyoruz. Hat sanatının sadece İslam coğrafyasında değil, bu sanata çok uzak gibi görünen ülkelerde de tanınıp sevilmesine vesile oluyoruz. Albaraka Türk koleksiyonundan oluşan hat ve tezhip sanatımızın nadide eserlerini ABD ve Güney Amerika topraklarına da taşıdık, birçok Avrupa ülkesinde sergiler düzenledik. Tüm bu çalışmalarımızda gördüğümüz ilgi bizi fevkalâde sevindiriken, gelecekteki çalışmalarımız için bize yeni ilhamlar verdi. Amacımız, kültür ve sanatımızın evrensel mesajını imkanlar ölçüsünde duyurmak, medeniyet tarihimizin bu önemli unsurunu layıkıyla günümüze taşımak ve yarına aktarmak… Takdir ve teveccühlerinizle çalışmalarımıza devam edeceğiz…
– Melikşah Utku
Albaraka Türk Genel Müdürü

Ankara Sanat Galerisi & Müzayedecilik Evi | Ankara Sanat Galerisi & Müzayedecilik Evi | Ankara Sanat Galerisi & Müzayedecilik Evi

3D SANAL MEKAN TURU

ESERLER